Veelgestelde vragen

Waar komt het vandaan?

Oorsprong en ontwikkeling

De oorsprong van het ALL Game gaat terug tot de late 70-er jaren. Twee Amerikaanse vrouwen, ieder deel uitmakend van een verschillende spirituele groep, ontmoetten elkaar in de leefgemeenschap Findhorn in het Noorden van Schotland en raakten geïnspireerd om samen een spiritueel spel te ontwikkelen. Deze samenwerking  breidde zich uit tot een kerngroep in Virginia Beach, USA, en leidde uiteindelijk tot  de creatie van een ontwikkeling- en inzichtspel dat aanvankelijk de naam ‘Chakra-Atune’ kreeg, later ‘All Discovery Game’ ging heten, totdat het na nog verdere ontwikkelingen ‘ the ALL Game’ werd genoemd. Al in het beginstadium werd duidelijk dat je weinig uit het spel haalde zonder gids die weet hoe het effectief te gebruiken.

Het promoten van het spel vroeg veel aandacht en tijd van de jonge organisatie, waarvan de leden veel andere activiteiten hadden. Vitae Bergman, een van hen, was halverwege de 80-er jaren de meest actieve Game gids. Een sterke ALL Game organisatie kwam toen niet verder van de grond en Vitae, voor wie het leiden van het ALL Game bron van inkomsten was, ging onafhankelijk verder. Men raakte elkaar uit het oog en halverwege de jaren 90 was Vitae –naar eigen zeggen-  praktisch de enige die nog werkte met het ALL Game.

In het begin van dit millennium werd Vitae door twee mensen die jàren geleden het ALL Game gespeeld hadden en daar erg enthousiast over waren, uitgenodigd om hen als gids op te leiden. Door een bijzondere samenloop van omstandigheden  verdween de aanvankelijke aarzeling van Vitae,  toen hij -out of the blue- opeens benaderd werd door enkele leden uit de kerngroep van weleer, die hem van harte steunden om dit project op te pakken. Vitae heeft dit toen met hart en ziel gedaan.

Om een lang verhaal kort te maken: sindsdien heeft Vitae een 20-tal gidsen opgeleid in de Verenigde Staten. In september 2009 kwam hij speciaal naar Nederland, om 2 Nederlandse en een Franse gids op te leiden. Sindsdien kreeg het ALL Game –ook in Amerika- een grote impuls. In maart 2010 overleed Vitae, inmiddels bijna 80, aan een hartinfarct. Een groep van actieve ALL Game gidsen heeft zich nadien georganiseerd, om het ALL Game verdere bekendheid te geven en te verspreiden.

Vitae Bergman zegt over het ALL Game:
"The Awareness, Love and Light Game heeft een grotere en praktische missie: hoe bewuster mensen zijn, hoe liefdevoller en verlichter onze wereld is".

Kan iedereen het spelen?

Als je benieuwd bent, met een open instelling komt en in staat bent tot zelfreflexie, dan kan iedereen, van±16 tot op hoge leeftijd, deelnemen aan een ALL Game groep of het ALL Game individueel als orakel raadplegen. Voor jonge kinderen is het niet geschikt.

Maar als je geestelijk en/of fysiek uit evenwicht bent of je zit diep in een rouwproces, kun je dit beter bespreken met de gids alvorens je intekent. Het kan zijn dat het beter is het spelen uit te stellen.

Hoe zijn de spelregels?

De spelregels worden uitgelegd aan het begin van een spelsessie. Deze betreffen o.a. het gebruik van de dobbelstenen, de kaarten en de tekens die je krijgt tijdens je spel. Het spelbord bestaat uit vakjes waarop je kunt landen, die een grote verscheidenheid qua betekenis hebben. Afhankelijk van op wat voor vakje je komt, krijg je een teken of een gift, een vraag of een opdracht, om te gebruiken, te beantwoorden of uit te voeren.

Iedere speler begint in het 1e pad: Veiligheid. Zo ga je achtereenvolgens door alle levenspaden. In elk pad kun je uitgenodigd worden om een uitstap te maken naar een van de andere paden. Bij een volgend spel begin je in het pad waar je de vorige keer bent geëindigd.

Je bent ‘uit’ of, in termen van het Game, je zoektocht is ten einde, als je belandt in het centrum van het 7e pad: het pad van Eenheid en interrelatie.  Het komt zelden tot nooit voor dat een speler al tijdens de eerste keer spelen hier belandt. En àls dat zo is, dan is het van grote betekenis!!! Voor iedereen die hier ooit is aangekomen en opnieuw speelt gelden vervolgens andere spelregels. Ook deze zullen worden toegelicht aan het begin van de spelsessie.

Is het genoeg om het ALL Game één keer te spelen?

Als je het ALL Game voor het eerst speelt, begin je een ‘levensweg’ te gaan die je ‘levenservaring’ geeft, waardoor je meer wijsheid en inzichten krijgt. Eén ALL Game duurt ongeveer 5 uur (inclusief een pauze), wat inhoudt dat je ±6 x aan de beurt bent om te gooien met de dobbelstenen en aldus verschillende ervaringen opdoet in het pad of de paden waarin je speelt.

>Het Game is zo ontwikkeld dat in alle 7 paden van het ALL Game verschillende aspecten van jouw persoonlijke ontwikkeling aan bod komen. Je doorloopt de 7 paden achtereenvolgens. In elk pad kun je uitgenodigd worden om een uitstap te maken naar een van de andere paden. Deelnemers ‘winnen’ altijd als ze waardevolle inzichten krijgen en vooral als ze genieten van het hele proces,  (net zoals in het Leven!). Het Spel voorziet in talloze situaties die je veel plezier, beweging, creativiteit geven.

Na afloop heb je zeker een ander, meer helder en helpvol gezichtspunt gekregen ten aanzien van de vraag die je inbracht aan het begin van je spel. Het is waarschijnlijk dat deze vraag totaal is opgelost.

Echter, net zoals in het gewone leven: als je een nieuw gezichtspunt inneemt dient zich een volgende kwestie aan: je zoektocht is wel voor het moment, maar over het geheel genomen nog niet ten einde. Dit maakt verder niet uit, je kunt je ALL Game-ervaring hierbij laten en op andere wijze jouw weg naar Rome vervolgen...of het Game nog eens spelen, en nog eens, en nog eens…. Bij een volgende keer spelen begint jouw spel in het levenspad waar je de vorige keer bent geëindigd.

Waarom zou je het vaker dan één keer spelen?

Ongeacht hoe vaak het gespeeld wordt zijn er altijd nieuwe inzichten te verwerven over je zelf, je verhoudingen en je levensweg zoals je die in iedere levensfase beleeft. In feite is er nooit een einde, alleen maar een nieuw begin.

Degenen die het vaker spelen doen dit vooral omdat ze het zo leuk vinden, zo waardevol, omdat ze er zo van genieten… en omdat het spelen van het ALL Game telkens weer verrassend anders is.

Wat kan het ALL Game voor mijn bedrijf betekenen?

Als  bedrijf investeer je in opleiding en (bij)scholing van je werknemers. Dit komt de individuele werkvreugde, motivatie en samenwerking en daardoor ook de productiviteit ten goede.  

Dat ieder uniek is komt tot uitdrukking in allerlei activiteiten die je samen onderneemt en dat is net zo met het spelen van een ALL Game.

Het spelen gaat altijd met veel plezier en uitwisseling gepaard. Teamleden/collega’s zullen op lichte en speelse manier met elkaar in interactie zijn met vanzelfsprekend onderling respect en waardering.

Voor het spelen van een ALL Game is het nodig dat de deelnemers met een open instelling komen en nieuwsgierig zijn. Alle deelnemers die tot nu toe in collegiaal verband hebben gespeeld voelden zich zonder uitzondering na afloop beter dan tevoren, zagen nieuwe mogelijkheden en waren enthousiast over de verworven inzichten.

Als scholing is het heel geschikt wanneer je als team (maximaal 6 personen) een bepaalde kwestie nader wilt onderzoeken: als je een gezamenlijk onderwerp kiest als focus van het ALL Game, zal  ieder vanuit zijn eigen invalshoek spelend, voor alle deelnemers bijdragen aan begrip, inzichten en creativiteit rond betreffende kwestie.

Als bedrijfsuitje is het geschikt voor een groep van 6 personen. Het spelen van het ALL Game is geen competitief gebeuren en een manier om veel plezier met elkaar te hebben terwijl je op een heel nieuwe manier met elkaar in contact bent. Als er meer dan 6 collega’s zijn kun je het lot laten bepalen hoe de groep wordt samengesteld of je kunt zelf een groep of meerdere groepen vormen. Want afhankelijk van tijd en budget kunnen meerdere ALL Games georganiseerd worden!

Is het te koop?

Het ALL Game is niet te koop. Het is uitsluitend gefabriceerd voor de gids die het mag gebruiken na hiervoor te zijn opgeleid.

Hoe word je gids?

Het ALL Game is gecreëerd om daadwerkelijk ingezet te worden ter verlichting van de wereld en is een instrument binnen de coaching-praktijk. De gids heeft ervaring en opleiding in het begeleiden van mensen, heeft een spirituele instelling en ruime ervaring met meditatie. Hierdoor kan de magie van het Spel zich openbaren.

Vitae Bergman onderschreef verder dat je, als je gids wilt worden, bereid en in de gelegenheid moet zijn om, als je gids bent, het Spel regelmatig professioneel in te zetten in je praktijk en daar je energie, tijd en geld in te steken. En ook geld te ontvangen voor het begeleiden. 

Natuurlijk zul je zelf allerlei ervaring moeten hebben opgedaan als speler van het ALL Game en minstens één keer in het centrum van het Eenheidspad zijn aangekomen: dit zien we als dat je over behoorlijk wat levenservaring en –wijsheid beschikt. Daarnaast zijn de voorwaarden om gids te kunnen worden dat je intuïtief, empatisch en helder bent, dat je goed kunt focussen, goed kunt luisteren en een goed gevoel voor humor hebt.

Het ALL Game is prachtig en met liefde voor het leven geconstrueerd; de waarde en diepgang ervan zitten in hoe het wordt toegepast. 

De opleiding tot gids wordt georganiseerd in een intensive van ± 5 dagen waarin twee Games per dag worden gespeeld, begeleid door de aspirant ALL Game gids, onder supervisie van de opleider. Als het je wens is om opgeleid te worden, neem dan contact op met MariaChristina voor nadere informatie.

Zijn er ook andere ALL Game gidsen?

Voor andere gidsen en plaatsen waar je het ALL Game kunt spelen, zie: www.thealldiscoverygame.com

Wil je eerst eens kennis maken met het ALL Game?

Als je eerst wilt kennismaken alvorens je je inschrijft voor een dag ALL Game, dan kan ik als er genoeg gegadigden zijn een open avond organiseren. Neem hiervoor s.v.p. telefonisch contact op (070 3688638/0640706417) of stuur een mail naar mariechristine@xs4all.nl

Ben je al met een groep en wil je kennismaken op een andere datum?

Neem hierover contact op.

 

Wil je deze website delen?