Het Spelbord

Het spelbord

AGspeelbordDe 7 ‘paden’ staan voor 7 aspecten van je ontwikkeling, overeenstemmend met de 7 belangrijkste levensgebieden.

Je ontwikkeling is van even groot belang in èlk van de 7 levensgebieden en voltrekt zich in spiraalvorm: je gaat rond, en rond, steeds naar een dieper of hoger niveau.

Je hoeft je niet te bekommeren of je vraag wel past in een van de 7 levensgebieden maar zult juist ontdekken dat spelen in elk levensgebied zijn eigen, heldere licht werpt op jouw kwestie.

Het eerste pad: Identiteit, veiligheid.

1e-pad 1e Chakra: de basis; kleur: rood

Het eerste pad gaat over je basis. Als je goed geworteld en geaard bent, present, voel je je veilig. Vaak heeft je gevoel van veiligheid te maken met je identiteit: wie je denkt dat je bent, hoe je jezelf ziet en hoe zeker je daarvan bent. Als je je identificeert met je werk of baan, status, geld, carriere, ras, geslacht, godsdienst, familierelaties, en zelfs met een beperking of ziekte, zie je jezelf als zodanig en ook de ander zie je als de identiteit die jij hem of haar toekent. Je ontleent zekerheid aan de kracht van je identificatie, nl. hoe sterker je ervan overtuigd bent datgene te zijn waarvoor je jezelf aanziet, hoe zekerder je je lijkt te voelen. Als ‘t je veilig, goed en gelukkig voelen afhangen van hoeveel aandacht je krijgt voor die identiteit en van hoe je presteert en je kunt uitdrukken in de betreffende rol, herken je niet (meer) wie je echt bent.

Als je identificatie sterk is en er wordt getornd aan het bestaan van wat in feite buiten je ligt, zul je onzeker, angstig of wanhopig worden. Het verlies van bijvoorbeeld je huis, baan, relatie, of geld brengt je in een identiteitscrisis.

In dit eerste van de 7 paden onderzoek je waaraan je veiligheid ontleent en wat je nodig denkt te hebben om je zeker te voelen. Als je hier duidelijkheid en herkenning in krijgt en al spelende andere mogelijkheden ziet en identificaties doorziet en los laat, kun je je weer ontspannen en stevig aarden en wortelen in je basis. Je voelt je dan veilig in het aanwezig zijn zelf en je zult met zelfkennis, vertrouwen en relativering de uitdagingen van je leven aan gaan.

Het tweede pad: Plezier.

2e-pad 2e Chakra: vervulling; kleur: oranje

Het tweede pad betreft genieten van zintuiglijke ervaringen. Geven je direkte ervaringen  je op een evenwichtige manier plezier, geluk en vervulling? De energie van het kind is nog in iedere volwassene aanwezig: speels, open en spontaan, ongehinderd door zelfkritiek.

Het tweede pad gaat over je eigenwaarde en of je echt van jezelf en van je lichaam houdt. Van een disbalans is sprake als je jezelf (streng) onder controle houdt en onder invloed van allerlei normen en eisen je lichamelijkheid en behoeften ontkent, of daar en tegen, juist toegeeflijk en grenzeloos verantwoordelijkheden ontloopt en zwelgt in allerlei geneugten.
 Als je eigenwaarde afhangt van je oordeel hoe goed je presteert, zit je gevangen in het nodig hebben van bevestiging van buitenaf om je goed (genoeg) te voelen: ‘als zij  maar laat zien dat ze van me houdt, dan voel ik me OK’... .’als ik hard heb gewerkt, dan pas verdien ik het te mogen genieten’.... ‘als ik niet 4 x per week gesport heb, dan voel ik me schuldig’. In dit soort situaties ben je hard tegen jezelf en soms zelfs dwangmatig hetgeen je projecteert op je omstandigheden of anderen. Gebrek aan eigenwaarde is de kramp waardoor je niet kunt genieten en een tekort ervaart.

De grondslag van puur plezier en genieten ligt in zelf-acceptatie. Dit houdt in dat je onvoorwaardelijk van jezelf houdt zoals je bent, je lichamelijkheid accepteert en (waard)eert en emoties geen probleem zijn.

Het derde pad: Energie.

3e-pad 3e Chakra: kracht en succes; kleur: geel

Dit pad betreft het bereiken van je doelen en het aanwenden van de energie die daarvoor nodig is.
 Dus: wat wil je, en hoe pak je dat aan?

In onze maatschappij staan velen onder druk van deadlines en eisen. Dit geeft stress, die je soms juist goed kan doen presteren, maar die ook zijn tol eist.   

Ons primitieve wezen opereert automatisch: de vecht-vlucht-reactie is een krachtige energische respons die wordt gereguleerd vanuit het hormoonstelsel.

Nu we zijn ontwikkeld tot zelfbewuste wezens bemoeit de hersenschors zich met de situatie door te analyseren en te rationaliseren. Je bent niet zeker: dreigt er gevaar? Wil je hetgeen je tegenkomt wel? Zo raak je geblokkeerd, overspannen. Als deze stress niet goed wordt afgevoerd vormt ze een grondslag voor ziekten. Ook emotionele verwarring en angsten, eveneens voortkomend uit een niet adequaat inzien van de situatie, zijn een bron van spanning: we gaan in de verdediging, ontkennen onze drijfveren of vervallen tot passiviteit.

In het Energiepad word je je bewust van je afweermechanismen en het effect ervan. Je ontdekt of bepaalde reacties van jou  je helpen in het bereiken van wat je wilt of juist tegenwerken. Door inzicht hierin kan de gezonde energiestroom zich herstellen en kun je je bevrijden van ondermijnende strategieën en houdingen.

Zo kun je je weer enthousiast en vol vertrouwen richten op het verwezenlijken van je doelen. Je krijgt daar zelfs energie voor terug!

Het vierde pad: Relaties.

4e-paddetail van een schilderij van Margot Bergman

4e Chakra: liefde; kleur: groen

Het vierde pad spiegelt je in je stijl van liefhebben: hoe druk je je betrokkenheid uit met, en draag je bij aan het welzijn van de ander. Wat is intimiteit en in welke mate voedt dit jou. Hoe beleef je compassie, hoe manifesteert je empathisch vermogen zich. 
Als de energie in je 1e 3 chakra’s goed stroomt is je hart van nature betrokken bij wat je meemaakt: integer en open naar anderen. Je bent vrij om lief te hebben en liefgehad te worden zonder de angst om overspoeld te raken of de neiging om macht uit te oefenen. De verbinding is natuurlijk.

Ieder is altijd in relatie met anderen, in geven en ontvangen, in nabijheid en afstand. Velen hebben kwesties te verhelderen op het gebied van de intieme relatie(s). Je zou last kunnen hebben van de maatschappelijke normen die op relatiegebied spelen, maar ook kun je bang zijn voor intimiteit, onmachtig om je echt te ontspannen in nabijheid van de ander, of je manipuleert. Zo kan een relatie bepaald worden door wederzijdse afhankelijkheid. Als je de ander op afstand neigt te houden, ja, ook degenen waarvan je denkt te houden, voel je ergens dat je iets wezenlijks mist: je hart is niet open. Als je bang bent of negatief over jezelf denkt mis je het zelfrespect dat nodig is om gelijkwaardig in relatie te zijn.

Spelen in het 4e pad geeft je bewustzijn en helderheid in hoe jij functioneert in je uitwisseling met anderen en hoe je je hierin verder kunt ontwikkelen. Het brengt dat je je meer kunt onstpannen in al je relaties, dat ze verbeteren en dat je nieuwe dimensies van liefdevol contact ontdekt. Dat er geen ‘ander’ is!

Het vijfde pad: Overgave.

5e-pad 5e Chakra: communicatie; kleur: lichtblauw

Het engelse woord voor het 5e pad in het ALL Game is: ‘Willingness’, te vertalen als: ‘bereidwilligheid’. Het betreft hier of je bereid bent jouw waarheid te spreken en te volgen, vanuit innerlijke leiding. Laat je je leiden door je intuïtie, flexibel in het steeds veranderende Nu, als kanaal voor creativiteit, of handel je daarentegen uit wilskracht?

Als er sprake is van een innerlijke strijd, dan voel je dit in je keelgebied. Hier weerspiegelt zich een conflict tussen je overtuigingen en je natuurlijke vrije expressie: je intuïtie lijkt overstemd te worden door het gekakel van het rusteloze denken of het gefluister van je oordelen door vanuit het verleden te projecteren of door de toekomst te willen controleren: zo manipuleer je onbewust het huidige moment.

Als de energie in 1e 5 chakra’s vrij stroomt sta je intuïtief in het leven en communiceer je vrijuit vanuit je hart terwijl je goed geaard bent: present, flexibel en open aanwezig in het huidige moment. Je doet hetgeen je zegt te doen, in het engels gezegd: ‘you walk like you talk’.
 Door de bewustwording die het spelen in het vijfde pad je geeft krijg je meer contact met je intuïtieve weten, flexibiliteit en creativiteit en word je helder in je communicatie.

Het zesde pad: Je mentale vermogens.

6e-pad 6e Chakra: inzicht; kleur: indigo/diep-blauw

Je bent gaan geloven in wat je denkt en in jezelf als de denker. Meestal herhalen denkpatronen en vooroordelen zich, uit gewoonte. De interne dialoog is gericht op wat je beschouwt als de problemen in het leven. Je ziet hetgeen je denkt aan voor de realiteit en bent ervan overtuigd dat jouw perspectief het enig juiste gezichtspunt is. Identificatie met je overtuigingen vormt je ervaringen: je ziet de wereld zoals je gelooft dat hij is en je ziet jezelf zoals je denkt dat je bent.
 Dit is mechanisch leven.

Je kunt ook de analytische kwaliteit van je geest, die dualistisch van aard is, ten goede gebruiken: je kunt er bepaalde problemen mee oplossen, een plan maken en goed van verkeerd onderscheiden: rijdt die auto niet te hard om  veilig over te steken?... Heb ik hier een loodgieter bij nodig?... Spreekt deze persoon eerlijk?... Is het verstandig om die transactie te doen? Zo heeft je geest wel een probleemoplossend vermogen, maar is niet geschikt om beslissingen te nemen.

In helder gewaarzijn komt je geest ten volle tot zijn recht. Je bent dan volledig bewust van je innerlijke en uiterlijke situatie, kunt direct waarnemen wat er is en tegelijk volg je het wikken en wegen van je denkproces, zonder je ermee te identificeren. Je ziet of bepaalde gedachten je van dienst zijn of niet en vanuit deze helderheid kun je een keuze maken. Je ervaart stilte: open in bewustzijn zal je ongedisciplineerde denken niet langer een loopje met je kunnen nemen.

Als je speelt in het 6e pad ontdek je de aard van je misverstanden en krijg je wijsheid en begrip. Je leert te vertrouwen op de universele geest van gewaarzijn en verwerft tenslotte meesterschap over je denken.

Het zevende pad: Eenheid.

7e-pad 7e Chakra: inter-relatie; kleur: violet/wit

Het zevende en laatste pad betreft de interrelatie van jezelf, alle levensvormen en de kosmos. Spelen in dit pad  is te zien als de vervolmaking van je groeiproces, het vinden van wat je zocht: je oorspronkelijke gezicht. Het gaat hier om het realiseren van oneindige overvloed en oneindige mogelijkheden die je geboorterecht zijn!

Je gedachten, gevoelens en levenssituatie staan niet los van elkaar, ook zij weerspiegelen Eenheid. Als je je verliest in negatieve gedachtepatronen dan kan er een overvloed aan verplichtingen zijn, tijdgebrek of verwarring. In plaats van dat je inter-relatie ziet, voel je je eenzaam en afgezonderd.

Spelen in het 7e pad laat je inzien waar en hoe je jezelf blokkeert voor de oneindige overvloed en levenskracht en je gaat ervaren dat je daarop aangesloten bent, authentiek en autonoom. In het 7e pad zie je dat ALLES mogelijk is in openheid; er is niets buiten JOU. Op magische wijze vallen de dingen op hun plek, vervulling van je verlangens is een natuurlijk gegeven. Je bent op volwassen wijze verantwoordelijk (able to respond) voor wat zich in het leven voordoet, waarbij je van nature doet wat je kunt doen. Alles in je leven wordt magisch...

Wil je deze website delen?